Site-ul www.wellershop.ro utilizeaza cookie-uri
Pentru a asigura buna funcționare a site-ului nostru, pentru a imbunătăți utilizarea și funcționalitatea acestuia, pentru a personaliza conținutul și anunțurile și pentru a analiza traficul, asemenea majoritatii site-urilor, folosim cookie-uri. Prin navigarea pe acest site, sunteți de acord cu Politica de utilizare a cookie-urilor.
Meniu
Sunteţi aici: > Pagina principală >

Garanție

Garanția produselor

1. Panelectronics International S.R.L cu sediul în Cluj-Napoca, România, denumită în continuare în prezentul certificat Panelectronics International S.R.L., acordă cumpărătorului garanţie pentru o perioadă de [vezi factura] luni de la data cumpărării echipamentului.
2. Prezenta garanţie se referă exclusiv la echipamentele exploatate pe teritoriul României, Moldavia și Bulgaria este valabilă doar împreună cu dovada de cumpărare a echipamentului.
3. Pentru a evita deteriorările, se recomandă utilizatorului să citească instrucţiunile de utilizare cu atenţie şi să nu depăşească parametrii maximi de funcţionare ai echipamentului.
4. Garanţia nu acoperă defectele echipamentului apărute din alte cauze decât cele care ţin de echipament: în special deteriorări mecanice, chimice, termice, de coroziune, determinate de acţiunea unor factori externi, independenţi de Panelectronics International S.R.L. sau determinate de utilizarea echipamentului într-un mod neconform cu destinaţia acestuia şi cu instrucţiunile de siguranţă şi utilizare.
5. Garanţia îşi pierde valabilitatea în cazul în care se constată deteriorarea sigiliilor, deteriorări mecanice, efectuarea de demontări, reparaţii sau prelucrări de către persoane neautorizate.
6. Garanţia dă dreptul la reparaţii gratuite ale echipamentului cumpărat, constând în eliminarea defecţiunilor fizice apărute în perioada de garanţie. Modul de reparare a echipamentului este stabilit de cel care acordă garanţia. În loc să efectueze reparaţia, Panelectronics International S.R.L. poate, în funcţie de situaţie, să decidă înlocuirea echipamentului cu altul în bună stare de funcţionare. Garanţia nu dă dreptul cumpărătorului să solicite înlocuirea echipamentului cu altul în bună stare de funcţionare, nici să rezilieze contractul de vânzare şi să ceară returnarea preţului.
7. La declararea defectului echipamentului, cumpărătorul trebuie să menţioneze:
a) prenume, nume, adresa (localitate, cod poştal, strada, număr şi apartament), telefonul (sau telefoane de contact) Cumpărătorului, dacă este persoană juridică: numele firmei, datale de identificare C.U.I, Nr de înregistrare, adresă, persoană de contact.
b) data cumpărării, modelul, numărul de serie al echipamentului,
c) descrierea defectului de funcţionare al echipamentului pentru care este acordată garanţia.
8. Defectele care împiedică exploatarea echipamentului conform destinaţiei acestuia, care au apărut în perioada de garanţie, vor fi eliminate gratuit în termen de 30 de zile lucrătoare de la data predării echipamentului la sediul Panelectronics International S.R.L. În cazurile justificate (de exemplu, necesitatea aducerii de piese de schimb din străinătate), termenul de reparare poate fi prelungit, fapt asupra căruia cumpărătorul va fi informat.
9. Cumpărătorul este obligat să predea echipamentul la sediul Panelectronics International S.R.L. pe propria cheltuială, după obţinerea acordului unui operator Panelectronics International S.R.L.
10. Perioada de garanţie va fi prelungită cu durata cuprinsă între data declarării defectului şi data efectuării reparaţiei.
11. Nu sunt acoperite de garanţie elementele din sticlă, bateriile, cablurile, carcasele şi materialele supuse uzurii normale pe durata exploatării echipamentului (de exemplu vârfuri de unelte, perii de cărbune,suportul de vârfuri). Elementele de încălzire pot fi înlocuite cel mult o dată în cadrul garanţiei,dacă defecțiuna a intervenit în condiții normale de utilizare.
12. Panelectronics International S.R.L. nu emite duplicat în cazul pierderii certificatului de garanţie.
13. În baza Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date (publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 790 din 12.12.2001), Panelectronics International S.R.L. informează Cumpărătorul că furnizarea datelor personale menţionate la punctul 7 din prezenta garanţie, în momentul declarării defecţiunii echipamentului, precum şi după efectuarea reparaţiei acestuia, este benevolă. Totuşi, refuzul de furnizare a datelor personale de către Cumpărător la declararea defecţiunii echipamentului va face imposibilă îndeplinirea de către Panelectronics International S.R.L. a obligaţiilor incluse în garanţia acordată. Odată cu furnizarea datelor sale personale, Cumpărătorul îşi exprimă acordul pentru înregistrarea şi prelucrarea acestora de către Pan-Electronics G.m.b.H cu sediul în Austria, A-1210 Wien, str.Lohnergasse 7 în vederea exercitării drepturilor rezultate din garanţie. Cumpărătorul are drept de acces la datele personale transmise, de corectare sau de a solicita eliminarea acestora.
14. Garanţia pentru echipamentul vândut nu exclude, nu limitează, nici nu suspendă drepturile Cumpărătorului consumator rezultate din neconformitatea produselor cu contractul.
15. Service specializat: Panelectronics International S.R.L. cu sediul în Cluj.
16. Prezentul Certificat de Garanție se completează cu datele cuprinse în Factura Fiscală referitoare la tipul de aparat, numărul de fabricație, data vânzării, semnătura emitentului, țara de origine și perioada medie de utilizare, date care fac parte integrantă din acesta.